โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เป็นกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลินกับการชมธรรมชาติที่มีอยู่ใต้ท้องทะเลที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมความงามได้อย่างใกล้ชิด เช่น ปะการัง ดอกไม้ทะเล ปลาชนิดต่างๆ หรือจะเป็นการดำน้ำไปชมเรือจม กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอื่นที่จัดโดยกลุ่มหรือชมรมนักดำน้ำที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดำน้ำลงไปเพื่อเก็บขยะใต้ทะเล หรือทำปะการังเทียมเพื่อเป็นที่อยู่ของ กิจกรรมดำน้ำมีการแบ่งออกเป็น

    1. กิจกรรมดำน้ำตื้น หรือดำน้ำผิว เป็นการดำน้ำโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มีเพียงหน้ากาก (Snorkel) ที่ช่วยในการหายใจ และสามารถดำน้ำได้ในบริเวณที่มีความลึกไม่เกิน 2 เมตร
    2. กิจกรรมดำน้ำลึก หรือประดาน้ำ ต่างจากการดำน้ำตื้นตรงที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ นักท่องเที่ยวสามารถจะดำได้ที่ความลึกกว่า 2 เมตร

     การเดินใต้ทะเล คือ การลงไปสัมผัสกับธรรมชาติและศึกษาชีวิตใต้ทะเล เช่น ปะการัง ปลาชนิดต่างๆ โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเดินคล้ายกับเดินอยู่บนบก ซึ่งจะใช้การหายใจจากเครื่องปั๊มอากาศที่อยู่บนเรือส่งอากาศมาตามสายเข้าไปยังครอบแก้วที่สวมศีรษะอยู่ สำหรับสถานที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเท่าที่พบคือ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี และที่เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต ในขณะนี้ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแบบ Walker และดำน้ำในจังหวัดภูเก็ต เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเป็นการสร้างมาตรฐาน

     เป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนแบบสงบ การอาบแดด การพักผ่อนรับประทานอาหารและเพื่อความสนุกสนาน เล่นน้ำว่ายน้ำ และเล่นกีฬาชายหาดจึงช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ออกกำลังกาย กิจกรรมเพื่อการนันทนาการสามารถทำกิจกรรมได้ตามชายทะเลเกือบทุกแห่ง โดยนิยมกันมากบริเวณที่มีหาดทรายละเอียด น้ำทะเลสงบ หรือมีคลื่นเล็กน้อย

     เป็นการเข้าไปชมและสัมผัส เพื่อได้เรียนรู้ถึงการดำรงชีวิตและประเพณีอื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไปจากที่เคยพบเห็นอยู่เป็นประจำ เช่น ชาวเลมอแกน ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา มีประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นของตัวเอง นอกจากนั้นอาจเป็นการได้ศึกษาถึงศิลปะของเรือแบบต่างๆ เช่น เรือกอและของชาวประมงที่หาดปะนาเระ ที่มีการวาดลวดลายและตกแต่งเรืออย่างสวยงาม

  1. เรือแคนู เป็นการแล่นเรือเพื่อชมธรรมชาติตามชายฝั่งทะเล ทั้งหน้าผา โขดหินรวมไปถึงภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ตามผนังถ้ำที่เรือแคนูสามารถจะพายลอดเข้าไปได้ นอกจากนั้นยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวประมงที่สามารถพบเห็นอยู่ทั่วไปตามชายฝั่ง
  2. เรือคายัก เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับการแล่นเรือแคนู แต่ต่างกันตรงที่ลักษณะของเรือ คือ เรือคายักมีรูปร่างเพรียว ส่วนเรือแคนูรูปร่างจะอ้วนสั้นกว่า สามารถนั่งได้ 1 หรือ 2 คน แล้วแต่ความยาวของเรือ พายล่องไปตามสายน้ำเพื่อชมความงามของทัศนียภาพ รวมทั้งศึกษาระบบนิเวศโดยทั่วไปทั้งบนผิวน้ำและในบริเวณป่าชายเลน เนื่องจากที่เรือมีขนาดเล็กจึงสามารถพายล่องเข้าไปในบริเวณป่าโกงกาง หรือลอดถ้ำได้อีกด้วย
  3. เรือยอร์ช เป็นการแล่นเรือที่สามารถแล่นออกไปชมธรรมชาติของท้องทะเลและความงามของเกาะต่างๆ ที่อยู่ไกลจากชายฝั่งออกไปมากๆ ได้อย่างสะดวกสบาย
  4. เรือสำราญ เป็นลักษณะของเรือท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมีได้ในกรณีการแวะท่องเที่ยวเสริมในโปรแกรม หรือการให้ความรู้ในระหว่างการเดินเรือ

     เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวนอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินจากการได้มาเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ เช่น การศึกษาพืชชนิดต่างๆ รวมทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณของเส้นทางการศึกษาธรรมชาติที่แต่ละพื้นที่ได้มีการจัดเป็นโปรแกรมไว้สำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีผู้นำทางและอธิบาย หรือโดยการจัดทำป้ายสื่อความหมายอธิบายให้นักท่องเที่ยวเข้าใจมากขึ้น และจะมีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่แตกต่างกัน เช่น ชายหาด ป่าโกงกาง เป็นต้น กิจกรรมการศึกษาธรรมชาตินี้มีการจัดทั่วไปตามอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา

     เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้ด้านการศึกษาธรรมชาติของนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมประเภทนี้ยังช่วยฝึกให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักการสังเกต จดบันทึกลักษณะของนก อุปนิสัย นกบางชนิดจะมีการอพยพมาจากที่อื่น เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการศึกษาข้อมูลมาก่อนเป็นอย่างดีจึงจะเพลิดเพลินยิ่งขึ้น การดูนกทำให้นักท่องเที่ยวเกิดจิตสำนึกของการอนุรักษ์ธรรมชาติ

     เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยจักรยานภูเขา (Mountain Bike) ในการขี่ท่องเที่ยวไปตามชายหาดหรือในพื้นที่บริเวณที่ขรุขระ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเที่ยวชมธรรมชาติในแบบของการผจญภัย นอกจากจะให้ความสะดวกสบายและความตื่นเต้นแล้ว ยังเป็นการออกกำลังกายไปในตัว และนักท่องเที่ยวก็ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติ

     เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชอบความท้าทายในความยากลำบากที่ธรรมชาติได้สร้างไว้ พื้นที่ตามชายทะเลของประเทศไทยมีภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชั้นที่สามารถพบเห็นได้หลายแห่ง เป็นกิจกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง อุปกรณ์ที่ใช้ปีนเขานี้ต้องมีมาตรฐาน นอกจากได้ออกกำลังกายแล้วยังเป็นการได้สัมผัสกับความงามของสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ต่างๆ

     เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้สามารถอยู่กับธรรมชาติและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเป็นการแสวงหาความสงบที่ไม่สามารถหาได้ในเมือง รูปแบบของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะสามารถปฏิบัตินั้น ในเวลากลางวัน และเวลากลางคืนจะมีความแตกต่างกันไปหลายรูปแบบ เช่น กลางวันอาจดูชีวิตของพืชและสัตว์ ส่วนตอนกลางคืนอาจจะดูดาว เป็นต้น สำหรับสถานที่เพื่อการตั้งแค้มป์มีอยู่มากมายหลายแห่ง ทั้งชายฝั่งทะเลและเกาะต่างๆ รวมทั้งอุทยานแห่งชาติทุกแห่งได้มีการจัดสถานที่ไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ตั้งแค้มป์ด้วย

     เป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยการนำตัวเองไปสู่ธรรมชาติด้วยการเดินเท้าตามเส้นทางที่ตัดเข้าไปในป่าที่มีจุดสวยงามดึงดูดความสนใจ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้ว ยังมีโอกาสได้เรียนรู้สรรพสิ่งต่างๆ โดยการสังเกตจากสิ่งที่พบเห็นทั้งสองข้างทาง กิจกรรมเดินป่ายังแบ่งเป็นสองลักษณะคือ การเดินป่าที่ค่อนข้างผจญภัย มีจุดมุ่งหมายสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งต้องมีการปีนป่ายหรือเดินขึ้นลงเขาที่สูงชัน และเดินป่าตามเส้นทางเฉพาะระยะทางสั้นๆ ภูมิประเทศไม่สูงชันมาก ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และซาบซึ้งกับความงามของธรรมชาติ สถานที่เพื่อการเดินป่ามีหลายแห่ง เช่น ที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เป็นต้น

     เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องท้องฟ้า และดาราศาสตร์ ชนิดของดาว และกลุ่มดาว รูปร่าง ตำแหน่ง และวงโคจร ตลอดจนประวัติและตำนานพื้นบ้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นบริเวณชายหาดจึงเป็นที่ที่เหมาะในการจัดกิจกรรมนี้มาก เพราะเป็นบริเวณที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวางทัศนียภาพ ชนิดของกลุ่มดาวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน นักท่องเที่ยวจะต้องมีการศึกษาข้อมูลของดวงดาวมาเป็นอย่างดี หรืออาจจะมีวิทยากรที่คอยให้ความรู้และคำแนะนำก็ได้

     เป็นการสัมผัสและได้ไปชมความงามของธรรมชาติ ที่เป็นภูมิทัศน์บริเวณชายหาด หน้าผา โขดหิน หรือป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมีการชมความงามของดวงอาทิตย์ขึ้นและตก ซึ่งมีอยู่หลายแห่ง เช่น ที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

     วินด์เซิร์ฟ หรือกระดานโต้คลื่นมีใบเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานตื่นเต้น ต้องอาศัยความสามารถ และความชำนาญเฉพาะเพื่อที่จะโต้คลื่น นักท่องเที่ยวจะต้องรู้จังหวะของคลื่น เป็นอย่างดีและต้องเข้าใจถึงลักษณะของลม ในการเล่นวินด์เซิร์ฟนี้อุปกรณ์ที่สำคัญก็คือ กระดาน ซึ่งต้องมีความเหมาะสมกับตัวผู้เล่นเอง สถานที่ที่ใช้ในการเล่นควรเป็นสถานที่ที่มีความเร็วของลมสูงพอสมควร รวมทั้งความสูงของคลื่นที่ต้องมีขนาดความสูงที่พอเหมาะ สำหรับแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปเล่นวินด์เซิร์ฟเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี และชายหาดจังหวัดภูเก็ต เกาะกระดาน จังหวัดตรัง เป็นต้น

     เป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของนักท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง นักท่องเที่ยวจะต้องทราบว่าสถานที่ใดมีปลามาก หรือมีชนิดที่ตนต้องการ ซึ่งอาจจะทราบจากการให้ชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้นำทางไปชี้หมายการตกปลา นอกจากเพื่อความเพลิดเพลินและเพื่อออกกำลังกายแล้ว ยังถือว่าเป็นการที่เราได้ไปศึกษาชีวิตของปลาว่ามีการดำรงชีวิต และพฤติกรรมอย่างไร กิจกรรมชนิดนี้มีการจัดแข่งขันกันอยู่เสมอตามฤดูกาล

     ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์เป็นภาพเขียนที่ปรากฏอยู่ตามถ้ำ หรือหน้าผาต่างๆ อาจจะเขียนขึ้นโดยผู้ที่เคยอาศัยอยู่ที่นั้น หรือผู้ที่เดินทางมาจากที่อื่นแล้วมาแวะพัก เช่น ภาพเขียนที่ถ้ำไวกิ้งจังหวัดกระบี่ ภาพเขียนเหล่านี้จะบอกถึงเรื่องราวกิจกรรม รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มนั้น เมื่อเราได้เข้าไปชมไปศึกษาจะทำให้ได้ทราบถึงวิถีชีวิตของชุมชนมนุษย์โบราณ

     เนื่องจากปัจจุบันนี้เต่าทะเลมีจำนวนน้อยมาก ตามชายหาดต่างๆ มักจะมีเต่าขึ้นมาวางไข่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์เต่าทะเลเอาไว้ จึงมีการประกาศพื้นที่ที่มีเต่าทะเลวางไข่ให้เป็นพื้นที่ที่ห้ามเข้าไปรบกวน เพื่อให้การฟักออกจากไข่ของเต่ามีประสิทธิภาพดีขึ้น เจ้าหน้าที่ประมงจะนำไข่เต่าไปฟักให้เป็นตัว แล้วนำไปเลี้ยงในบ่ออนุบาลให้มีขนาดแข็งแรง จากนั้นจึงจัดให้มีการปล่อยเต่าเพื่อคืนสู่ท้องทะเล ซึ่งมีการจัดงานดังกล่าวอยู่หลายแห่ง เช่น ที่หาดไนยาง จังหวัดภูเก็ต

     กิจกรรมการถ่ายรูปและการบันทึกเทปวีดีโอ มีทั้งถ่ายรูปและบันทึกเทปวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติ สถานที่ต่างๆ ที่สวยงาม ซึ่งทำให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้นำกลับมาชมใหม่อีกครั้ง นอกจากนั้นก็เป็นการถ่ายรูปและบันทึกเทปเพื่อประโยชน์แก่การศึกษารายละเอียดของธรรมชาติ เช่น พืชและนกที่หายาก หรือรอยเท้าสัตว์ป่า เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ได้เข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต และรายละเอียดทางวิชาการต่างๆ ที่ต้องการทราบ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ส่วนการบันทึกเสียงธรรมชาติก็เป็นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเสียงที่นิยมบันทึกมักจะเป็นเสียงของน้ำตก น้ำไหล เสียงนก แมลง และสัตว์ป่าต่างๆ

 

 

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com